Tổ chức chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển nền kinh tế của đất nước. Ở hầu hết các ngành như may mặc, sản xuất ô tô, sản xuất linh kiện điện tử …Nhà nước đều hết sức quan tâm phát triển và hỗ trợ tối đa tiềm lực. Thực tế, Việt Nam tổ chức chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

1/ Tầm quan trọng của ngành công nghiệp hỗ trợ 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa to lớn cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi quốc gia. Đặc biệt đối với những quốc gia đang từng bước phát triển như Việt Nam.

Tạo ra giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp 

Có thể thấy đây là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho ngành công nghiệp. Nhờ vào ngành CNHT, sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp diễn ra sôi nổi hơn. Từ đó giúp đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa. Như vậy, ngành CNHT là nền tảng, là cơ sở để sản xuất công nghiệp nát triển mạnh hơn. Chất lượng sản phẩm đầu ra cuối cùng phụ thuộc vào chất lượng của các sản phẩm chi tiết, linh kiện. Nguyên liệu này chính được sản xuất từ ngành công nghiệp hỗ trợ. Do vậy, nếu công nghiệp hỗ trợ kém phát triển thì các ngành công nghiệp chính sẽ thiếu sức cạnh tranh và phạm vi cũng sẽ bị giới hạn.

Tạo điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài

Việc CNHT phát triển hiệu quả sẽ thu hút đầu tư nước ngoài và tạo tăng trưởng bền vững. Công nghiệp hỗ trợ phát triển sẽ thu hút FDI. Tỷ lệ của chi phí về công nghiệp hỗ trợ cao hơn nhiều so với chi phí lao động. Vì vậy, một nước dù có chi phí rẻ về lao động nhưng công nghiệp hỗ trợ không phát triển sẽ làm cho một trường đầu tư kém hấp dẫn. 

CNHT là cơ sở để thực hiện hội nhập công nghiệp toàn cầu

Giá trị sản xuất của công nghiệp hỗ trợ sẽ được nằm trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực cũng như toàn cầu. Nhờ đó mà trở thành một bộ phận tham gia vào hệ thống sản xuất chuyên môn hóa quốc tế. 

2/ Việt Nam tổ chức chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ngày 17/1/2017 ký ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025. Chương trình này tạo tiền đề và định hướng phát triển cho ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Mục đích của việc tổ chức chương trình  

Việc tổ chức chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, tạo tiền đề và định hướng phát triển cho ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam. Qua đó, tạo công ăn việc làm, tăng tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, sự kiện còn giúp giảm giá thành một số mặt hàng công nghiệp tiêu dùng. Trong đó có các ngành như ô tô, dệt may, da giày, … và một số dịch vụ đi kèm như vận chuyển, logistic. Bản thân các DN công nghiệp phụ trợ Việt cũng có cơ hội phát triển. Nhờ việc áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, phù hợp với yêu cầu quốc tế. Từ đó, nâng cao chất lượng sản phẩm và dấn thân vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu.

 Các giai đoạn thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Giai đoạn 1 (từ năm 2016 đến năm 2020)

 Trong giai đoạn đầu, Việt Nam cũng đã thực hiện được 3 năm và gần đi hết chặng thứ nhất. Về cơ bản, Việt nam đã thực hiện được khá tốt mục tiêu của giai đoạn này. Việt Nam đã xây dựng được nền tảng cơ bản nhất, làm bàn đạp cho sự phát triển sau này. Trong đó, mục tiêu chung đến năm 2020, đáp ứng khoảng 45% nhu cầu cho sản xuất nội địa. Đồng thời, trong giai đoạn này sẽ tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực chủ yếu. Trong đó bao gồm  lĩnh vực sản xuất  linh kiện điện tử,  phụ tùng, lĩnh vực hỗ trợ ngành dệt may – da giày, lĩnh vực phụ trợ ngành công nghệ cao. 

Giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến năm 2025)

Chương trình được triển khai với các hoạt động nhằm kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT. Việc này nhằm đưa các DN này trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho KH trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng quyết tâm hỗ DN áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và hỗ trợ DN đào tạo nhân lực. Ngoài ra, giai đoạn này VN tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới. Thêm vào đó là không ngừng cập nhật thông tin về sự đổi mới của CNHT . Với những việc làm này, đến cuối năm 2025, Việt Nam chủ trương tạo ra các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu cho sản xuất trong và ngoài nước. 

 Như vậy, với việc chuẩn bị kỹ càng các  các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử nói riêng và các ngành công nghiệp hỗ trợ chủ đạo khác có quyền tin tưởng vào những bước tiến mới. Hy vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển vượt trội và vững chắc hơn trong tương lai.