Chuyên mục: sản phẩm cách nhiệt

TheTips

Chứng nhận RDS đối với sản phẩm cách nhiệt của The North Face

Sản phẩm cách nhiệt của The North Face được tin cậy nhất thế giới, được biết đến với cam kết cải thiện phúc lợi động vật và truy nguyên nguồn gốc trong chuỗi cung ứng lông vũ. Thương hiệu  áp dụng các tiêu chuẩn Down (*1) đối với các dòng sản phẩm có đặc tính cách […]

Bài viết nổi bật