Chuyên mục: Samsung Galaxy Z Fold 3

TheTips

Samsung Galaxy Z Fold 3 – điện thoại gập bền nhất hiện nay

Kết quả đưa ra sau khi thử nghiệm Samsung Galaxy Z Fold 3 là điện thoại gập mạnh nhất dựa trên thử nghiệm của Allstate Protection Plans. Quá trình kiểm tra độ bền bao gồm gấp và mở điện thoại nhiều lần bằng Foldbot, thử nghiệm thả rơi khi mở và đóng khi lật úp […]

Bài viết nổi bật

Catagories