Chuyên mục: Robots Meta tag

TheTips

Robots Meta Tag – Khái niệm index, noindex, follow, dofollow

Đối với một website bình thường chúng ta chỉ sử dụng 4 lệnh phổ biến như sau: Phương thức xử lý Mục đích all/ index Đây là giá trị mặc định cho phép Google thu thập dữ liệu và hiển thị trong kết quả tìm kiếm noindex Không thu thập dữ liệu và không hiển […]

TheTips

Robots Meta Tag – Khái niệm index, noindex, follow, dofollow

Đối với một website bình thường chúng ta chỉ sử dụng 4 lệnh phổ biến như sau: Phương thức xử lý Mục đích all/ index Đây là giá trị mặc định cho phép Google thu thập dữ liệu và hiển thị trong kết quả tìm kiếm noindex Không thu thập dữ liệu và không hiển […]

Bài viết nổi bật