Chuyên mục: phòng thử đồ thông minh

TheTips

Ralph Lauren áp dụng phòng thử đồ công nghệ Oak Labs

Những sáng tạo và phát kiến mới của nhân loại đã và đang được ra đời, bắt nguồn từ những giấc mơ; mà thực chất, đó chính là nhu cầu tiến hoá và phát triển của xã hội. Trong thời đại kỹ thuật số, có lẻ không còn tồn tại khái niệm gọi là “ý […]

Bài viết nổi bật