Chuyên mục: Phí

TheTips

TIMO MINH BẠCH VỀ PHÍ CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

Phí dịch vụ ngân hàng nói riêng và các loại phí trong cuộc sống nói chung luôn là yếu tố được nhiều người quan tâm nhất. Bởi lẽ chúng ta đều muốn có được sự minh bạch và chính xác trong tài chính cũng như những khoản chi tiêu cần sử dụng đến khoản tiền […]

TheTips

Tiết kiệm bao nhiêu tiền phí giao dịch ngân hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số Timo?

Các khoản phí giao dịch ngân hàng luôn là nổi bận tâm đối với khách hàng sử dụng dịch vụ. Bởi một số loại phí mà ngân hàng phải thu dao động từ 50.000 VNĐ thậm chí đến vài triệu VNĐ ở phí thường niên, phí rút tiền từ 1.000 VNĐ đến 15.000 VNĐ và […]

TheTips

Làm cách nào để yêu cầu in sao kê tài khoản Timo? Nhận sao kê ở đâu? Nhận tại nhà được không?

Sao kê tài khoản là một trong những dịch vụ được ngân hàng số Timo cung cấp cho người dùng. Tùy mục đích sử dụng mà khách hàng sẽ lựa chọn yêu cầu in sao kê tài khoản với các trường thông tin như khoảng thời gian sao kê, mốc sao kê, có đóng dấu […]

Bài viết nổi bật