Chuyên mục: Personalized marketing

TheTips

Marketing cá nhân là gì? Những điều bạn cần biết

Trong thời đại hiện nay, marketing không chỉ còn là hình thức cũ nhồi nhét chung thông tin cho hàng loạt khách hàng. Marketing cá nhân đang dần trở nên phổ biến hơn. Có nghĩa, bạn sẽ gửi thông điệp tới đúng người và đúng thời điểm. Điều này có thể cải thiện doanh thu […]

TheTips

Marketing cá nhân là gì? Những điều bạn cần biết

Trong thời đại hiện nay, marketing không chỉ còn là hình thức cũ nhồi nhét chung thông tin cho hàng loạt khách hàng. Marketing cá nhân đang dần trở nên phổ biến hơn. Có nghĩa, bạn sẽ gửi thông điệp tới đúng người và đúng thời điểm. Điều này có thể cải thiện doanh thu […]

TheTips

Marketing cá nhân là gì? Những điều bạn cần biết

Trong thời đại hiện nay, marketing không chỉ còn là hình thức cũ nhồi nhét chung thông tin cho hàng loạt khách hàng. Marketing cá nhân đang dần trở nên phổ biến hơn. Có nghĩa, bạn sẽ gửi thông điệp tới đúng người và đúng thời điểm. Điều này có thể cải thiện doanh thu […]

TheTips

Marketing cá nhân là gì? Những điều bạn cần biết

Trong thời đại hiện nay, marketing không chỉ còn là hình thức cũ nhồi nhét chung thông tin cho hàng loạt khách hàng. Marketing cá nhân đang dần trở nên phổ biến hơn. Có nghĩa, bạn sẽ gửi thông điệp tới đúng người và đúng thời điểm. Điều này có thể cải thiện doanh thu […]