Chuyên mục: No.21

TheTips

Những xu hướng mới nhất từ Tuần lễ thời trang Milan

Nếu tuần lễ thời trang New York mang đậm tinh thần thoải mái và năng động, tuần lễ thời trang London đưa chúng ta quay ngược về thời đại Victoria quyền quý thì Milan dường như không theo một khuôn mẫu nhất định nào… Nhưng cho dù đa dạng và ngẫu hứng đến mấy thì […]

Bài viết nổi bật