Chuyên mục: nhà xưởng tiêu chuẩn

TheTips

Nhà xưởng tiêu chuẩn – 13 tiêu chuẩn thiết kế xây dựng năm 2021

Trong khu công nghiệp Việt Nam, bên cạnh nhà xưởng xây sẵn, nhà xưởng thông minh, nhà xưởng tiêu chuẩn là phương án được nhiều DN lựa chọn khi có nhu cầu cần tìm không gian sản xuất. Nhà xưởng tiêu chuẩn cần có những tiêu chuẩn gì? Thuê nhà xưởng quy mô vừa và nhỏ ở đâu để sản xuất hiệu quả […]

TheTips

Nhà xưởng tiêu chuẩn – 13 tiêu chuẩn thiết kế xây dựng năm 2021

Trong khu công nghiệp Việt Nam, bên cạnh nhà xưởng xây sẵn, nhà xưởng thông minh, nhà xưởng tiêu chuẩn là phương án được nhiều DN lựa chọn khi có nhu cầu cần tìm không gian sản xuất. Nhà xưởng tiêu chuẩn cần có những tiêu chuẩn gì? Thuê nhà xưởng quy mô vừa và nhỏ ở đâu để sản xuất hiệu quả […]