Chuyên mục: nhà xưởng khu công nghiệp

TheTips

Giá bán/cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp phụ thuộc gì?

Thị trường Việt Nam đang được xem là môi trường đầu tư tiềm năng trong thời gian gần đây. Chính vì vậy, lĩnh vực phát triển các nhà xưởng khu công nghiệp xây sẵn trong các khu công nghiệp Việt Nam để bán/ cho thuê đang phát triển. Chính vì thế, giá thành của mô hinh nhà xưởng khu […]

Bài viết nổi bật