Chuyên mục: Internal link

TheTips

Internal Link – Kỹ thuật tối ưu hóa SEO mạnh mẽ

Bên cạnh người “anh em” Backlink được nhiều người biết tới; thì Internal Link lại ít được coi trọng và quan tâm dù rằng đây là một trong những yếu tố On page SEO hiệu quả và dễ dàng thực hiện.  Nếu coi Backlink, lưu lượng truy cập (traffic) là nguồn lực, là nhiên liệu […]

TheTips

Internal Link – Kỹ thuật tối ưu hóa SEO mạnh mẽ

Bên cạnh người “anh em” Backlink được nhiều người biết tới; thì Internal Link lại ít được coi trọng và quan tâm dù rằng đây là một trong những yếu tố On page SEO hiệu quả và dễ dàng thực hiện.  Nếu coi Backlink, lưu lượng truy cập (traffic) là nguồn lực, là nhiên liệu […]

Bài viết nổi bật