Chuyên mục: Google Algorithm

TheTips

Google Update Tháng 01 2020

Tối qua (21h 13/01/2020) theo giờ Việt Nam là 9h sáng tại Mỹ cùng ngày. Thông báo từ tài khoản Twitter của SearchLiaison. Google cập nhật thuật toán 01/2020 có gì mới Cập nhật tiếp thông tin từ tài khoản SearchLiaison. Giao diện kết quả tìm kiếm của Google có thêm Favicon bên cạnh URL. […]

TheTips

Google Update Tháng 01 2020

Tối qua (21h 13/01/2020) theo giờ Việt Nam là 9h sáng tại Mỹ cùng ngày. Thông báo từ tài khoản Twitter của SearchLiaison. Google cập nhật thuật toán 01/2020 có gì mới Cập nhật tiếp thông tin từ tài khoản SearchLiaison. Giao diện kết quả tìm kiếm của Google có thêm Favicon bên cạnh URL. […]

TheTips

Google Update Tháng 01 2020

Tối qua (21h 13/01/2020) theo giờ Việt Nam là 9h sáng tại Mỹ cùng ngày. Thông báo từ tài khoản Twitter của SearchLiaison. Google cập nhật thuật toán 01/2020 có gì mới Cập nhật tiếp thông tin từ tài khoản SearchLiaison. Giao diện kết quả tìm kiếm của Google có thêm Favicon bên cạnh URL. […]

TheTips

Google Update Tháng 01 2020

Tối qua (21h 13/01/2020) theo giờ Việt Nam là 9h sáng tại Mỹ cùng ngày. Thông báo từ tài khoản Twitter của SearchLiaison. Google cập nhật thuật toán 01/2020 có gì mới Cập nhật tiếp thông tin từ tài khoản SearchLiaison. Giao diện kết quả tìm kiếm của Google có thêm Favicon bên cạnh URL. […]

TheTips

Hummingbird – Thuật toán Google đã thay đổi tìm kiếm

Cũng như thuật toán Zebra, Panda và Penguin, Hummingbird là được xem là dấu mốc quan trọng các Seo-er cần biết để Seo Top 1 Website hiệu quả ngoài các yếu tố thẻ mô tả, tối ưu nội dung chuẩn SEO . Thuật toán này đang ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm của Google trên khắp thế giới. […]

TheTips

Hummingbird – Thuật toán Google đã thay đổi tìm kiếm

Cũng như thuật toán Zebra, Panda và Penguin, Hummingbird là được xem là dấu mốc quan trọng các Seo-er cần biết để Seo Top 1 Website hiệu quả ngoài các yếu tố thẻ mô tả, tối ưu nội dung chuẩn SEO . Thuật toán này đang ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm của Google trên khắp thế giới. […]

TheTips

Hummingbird – Thuật toán Google đã thay đổi tìm kiếm

Cũng như thuật toán Zebra, Panda và Penguin, Hummingbird là được xem là dấu mốc quan trọng các Seo-er cần biết để Seo Top 1 Website hiệu quả ngoài các yếu tố thẻ mô tả, tối ưu nội dung chuẩn SEO . Thuật toán này đang ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm của Google trên khắp thế giới. […]

TheTips

Hummingbird – Thuật toán Google đã thay đổi tìm kiếm

Cũng như thuật toán Zebra, Panda và Penguin, Hummingbird là được xem là dấu mốc quan trọng các Seo-er cần biết để Seo Top 1 Website hiệu quả ngoài các yếu tố thẻ mô tả, tối ưu nội dung chuẩn SEO . Thuật toán này đang ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm của Google trên khắp thế giới. […]

TheTips

Lịch sử thuật toán Google qua các giai đoạn

Mỗi khi nhắc đến lịch sử thuật toán Google, các SEOer luôn luôn nghĩ đến những bản cập nhật ảnh hưởng tới Seo Top 1 như: Hummingbird, Panda… Trong quá trình phát triển thì lịch sử thuật toán Google công bố nhiều tìm kiếm và những thuật toán hà khắc. Mục đích của chúng nhằm […]

TheTips

Lịch sử thuật toán Google qua các giai đoạn

Mỗi khi nhắc đến lịch sử thuật toán Google, các SEOer luôn luôn nghĩ đến những bản cập nhật ảnh hưởng tới Seo Top 1 như: Hummingbird, Panda… Trong quá trình phát triển thì lịch sử thuật toán Google công bố nhiều tìm kiếm và những thuật toán hà khắc. Mục đích của chúng nhằm […]

TheTips

Lịch sử thuật toán Google qua các giai đoạn

Mỗi khi nhắc đến lịch sử thuật toán Google, các SEOer luôn luôn nghĩ đến những bản cập nhật ảnh hưởng tới Seo Top 1 như: Hummingbird, Panda… Trong quá trình phát triển thì lịch sử thuật toán Google công bố nhiều tìm kiếm và những thuật toán hà khắc. Mục đích của chúng nhằm […]

TheTips

Thông tin về việc Google cập nhật thuật toán 01/08/2018

Cố vấn bộ phận tìm kiếm của Google – ông Danny Sullivan vừa đăng trên Twitter xác nhận rằng Google đã tung ra bản cập nhật thuật toán cốt lõi. Ngay sau đó diễn đàn WebmasterWorld đã tràn ngập những cuộc thảo luận về sự thay đổi này. Cùng khám phá những gì Google vừa […]