Chuyên mục: DEX

TheTips

Khối lượng các DEX vượt 1 nghìn tỷ USD năm 2021, Uniswap hiện đang dẫn đầu!

Khối lượng sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã ghi nhận ngưỡng đáng chú ý trong năm nay. Trong đó, một số ứng dụng DEX đã xử lý khối lượng lớn hơn nhiều so với các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn. Trong 7 ngày qua, các nền tảng DEX dựa […]

Bài viết nổi bật

Catagories