Định hướng mô hình khu công nghiệp sinh thái và những ưu đãi liên quan

Hiện nay, khi các khu công nghiệp hiện hữu đang có những bất cập xảy ra cho môi trường và các doanh nghiệp tại đó. Vì thế, các dự án thành lập khu công nghiệp sinh thái được đầu tư và quan tâm rất nhiều. Cùng với đó là những ưu đãi dành cho các doanh nghiệp khi tham gia. Cùng theo dõi dưới bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

Khu công nghiệp sinh thái, giải pháp cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam 

1.Hiện trạng về khu công nghiệp tại Việt Nam 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối 2017, Việt Nam có 326 khu công nghiệp. Tuy nhiên, khoảng 13% các khu công nghiệp chưa có nhà máy xử lý nước thải. Các chất thải nguy hại chiếm 20% chất thải công nghiệp thải ra. Hơn nữa, các khu công nghiệp thường xuyên không xử lí chất thải và sử dụng kém hiệu quả các nguồn tài nguyên. Điều này gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sống của dân cư xung quanh. Từ đó, việc đổi mới mô hình các khu công nghiệp hiện hữu là rất cần thiết và cấp bách.  

2. Những điểm sáng từ dự án thành lập khu công nghiệp sinh thái

Năm 2014, chính phủ đã phê duyệt “Dự án Triển khai khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam”. Dự án đã nhận được khoản viện trợ không hoàn lại là 4,5 triệu USD. Dự án này được thực hiện trong giai đoạn 2015 – 6/2019.

Mô hình KCN sinh thái này được triển khai trên 4 KCN tại các tỉnh Ninh Bình, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tại đây, các doanh nghiệp đã hợp tác và giúp đỡ nhau với mục tiêu giảm tác động không tích cực tới môi trường và giảm chi phí sản xuất. Kết quả là, các DN đã tiết kiệm được 9,321 triệu kWh giờ điện. và 37 triệu m3 nước. Bên cạnh đó, giảm thiểu hơn 36 nghìn tấn CO2 sau hơn 3 năm thực hiện dự án. Nhờ vậy, tiết kiệm được 53 tỷ cho việc sử dụng nguyên vật liệu đầu vào. 

Vì thế nên tích cực đầu tư và phát triển bền vững khu công nghiệp sinh thái. Điều này cần sự đồng lòng, chung tay của các doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp. Tuy còn nhiều khó khăn phía trước nhưng cũng không thiếu ưu đãi dành cho doanh nghiệp.

Ưu đãi đối với doanh nghiệp tham gia

Hình thức khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái là hình thức tiến tới sự phát triển bền vững. Khi tham gia vào quá trình định hướng phát triển đó, Nhà Nước cũng có rất nhiều ưu đãi đối với doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Khu công nghiệp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chứng nhận là khu công nghiệp sinh thái. Xác nhận được thông qua ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường,…

2. Doanh nghiệp tham gia vào hoạt động sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hoạt động cộng sinh công nghiệp được Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế chứng nhận là doanh nghiệp sinh thái.

3. Được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam,…

4. Được ưu tiên tham gia các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, chương trình xúc tiến đầu tư do các cơ quan nhà nước tổ chức, quản lý.

5. Được ưu tiên cung cấp thông tin liên quan về thị trường công nghệ, khả năng hợp tác. Từ đó thực hiện cộng sinh công nghiệp trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, định hướng phát triển mang đến cho doanh nghiệp tiền đề vững chắc để phát triển. Một khu công nghiệp sinh thái là mục tiêu phấn đấu cho các doanh nghiệp và tương lai cho nền kinh tế nói chung. Hi vọng bài viết trên cung cấp những thông tin hữu ích cho doanh nghiệp của bạn.