Cách thu thập Insight cho Content Marketing bằng google trends

Thu thập Insight cho Content Marketing

Có 2 cách để nhìn vào dữ liệu keyword, đó là kéo dãn ra trong thời kỳ dài hạn và thời kỳ ngắn hạn.

Thời kỳ dài hạn

Bạn có thể chỉnh Google Trends để xem lượt traffic 5 năm về trước. Điều này sẽ giúp bạn rất nhiều để giúp bạn nhìn ra nhóm đối tượng của mình.

Xu hướng đi lên thời kỳ dài hạn

Nếu đi lên tức là đang đi đúng hướng với các content hiện tại, hãy tập trung đầu tư thêm vào.

Xu hướng đi xuống thời kỳ dài hạn

Nếu xu hướng đi xuống thì có nghĩa là bạn cần thay đổi content liền vì các nhóm đối tượng họ không còn quan tâm nữa.

Lấy ví dụ, xem lại trend 5 năm về cụm từ tìm kiếm WordPress, phần mềm WordPress và trang web WordPress:

Xem lại trend sau 5 năm với từ khóa "wordpress"

Có thể thấy rõ là đây là một xu hướng đi xuống toàn tập, thậm chí cũng ảnh hưởng tới những cụm liên quan tới WordPress như WordPress themes, WordPress plugin, WordPress hosting.