Các Dạng Tổ Hợp Cơ Bản

Bài viết sau đây sẽ cho các em biết đến các dạng tổ hợp cơ bản cùng công thức tính. Cùng đón xem nhé!

Tổ hợp có lặp

Tổ hợp có lặp là khi chọn 1 tổ hợp gồm một tập các phần tử mà không quan tâm đến thứ tự của phần tử, cùng với đó, một phần tử có thể được chọn nhiều lần thì ta có tổ hợp chập k của n phần tử là:

*Chú ý: Kết quả tìm được là một số nguyên không âm và là nghiệm của phương trình x1 + x2 + … + xn = k. Trong đó, k chính là một hằng số nguyên dương

Tổ hợp không lặp

Tổ hợp không lặp là khi chọn 1 tổ hợp gồm một tập các phần tử mà không quan tâm đến thứ tự của phần tử thì ta có tổ hợp chập k của n phần tử là:

Nguồn tham khảo: vnoi.info