HÌNH ẢNH NHẬN DIỆNNHẬN DIỆN SẢN PHẨM
Dập nổi logo Vĩnh Tường
Khung resin vàng với đầu ngàm Inox. Nội dung in phun
• “KHUNG XUONG CHAT LUONG PHAP TU TAP DOAN SAINT-GOBAIN”
• “KHUYEN NGHI SU DUNG CUNG TAM TRANG TRI VINH TUONG”
• Tên sản phẩm + số Lô
Bao bì sản phẩm dùng màu vàng chủ đạo:
• Tên sản phẩm “VĨNH TƯỜNG FineLINE® Plus”
• Icon “Công nghệ PUSH & RELEASE”
• Thông điệp:
o “SIÊU CỨNG CHẮC VỚI ĐẦU NGÀM INOX VÁT 45O”
o “DỄ THI CÔNG VỚI NGÀM LIÊN KẾT ĐÀN HỒI”
o “KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG CÙNG TẤM TRANG TRÍ VĨNH TƯỜNG”
• Hình ảnh hệ khung VĨNH TƯỜNG FineLINE® Plus cùng icon 10 năm không rỉ sét
• Hai đầu bao bì có nhãn sản phẩm, kích thước của thanh và thông tin sản xuất.