UBND tỉnh Long An và các huyện đều chỉ đạo để xử lý sai phạm. Đặc biệt UBND huyện sẽ không giải quyết hồ sơ chuyển nhượng đất. Không chỉ có các doanh nghiệp vi phạm mà các hộ dân cũng vi phạm.  Hơn nữa các cơ quan chức năng và các kênh báo chí cũng thông tin đến người dân để tránh bị lừa đảo.

 Hơn nữa trước tình hình diễn biến phức tạp của việc phân lô bán nền, tỉnh Long An quy hoạch nhưng không có hạ tầng. Tuy nhiên nếu cho phép phân lô bán nền thì giá thuê nhà xưởng khu công nghiệp tại đây sẽ diễn biến thất thường.

Nhà nước ngoài quản lý xây dựng thì cần quản lý các dự án huy động vốn và bán trái phép ra thị trường. Nhà nước phải quản lý về thông tin. Khi có thông tin chính xác các dự án, giá thuê nhà xưởng các khu công nghiệp quanh các dự án ấy. Từ đó công khai rộng rãi về các dự án đầu tư đúng quy định.